ملكاوي فتحي حسن. المرجعية في الفكر الغربي المعاصر وتجلياتها التربوية: The Frame of Reference in Contemporary Western thought and its Educational Manifestations. الفكر الإسلامي المعاصر (إسلامية المعرفة سابقا), USA, v. 25, n. 97, p. 15–53, 2019. DOI: 10.35632/iokj.v25i97.1149. Disponível em: https://citj.org/index.php/citj/article/view/1149. Acesso em: 24 2024.